• Aanmelden nieuwe leden seizoen 2019-2020

 • Lees hieronder alle informatie over het aanmelden voor nieuwe leden.

  Hiervoor maken we onderscheid in de volgende drie categorieën:

  1. Spelers (of speelsters) die in aanmerking komen of denken te komen voor een van onze prestatieve selectieteams.
  2. Spelers (of speelsters) die in recreatieve teams willen komen spelen bij XerxesDZB.
  3. Recreatieve teams die als team willen komen spelen bij XerxesDZB. 
  1. 1.     Prestatieve selectieteams

  Hieronder te verstaan: Zaterdag 1 en 2, Zondag 1, JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO13-3 (JO12-selectie) en JO11-1.

  De procedure hiervoor bestaat uit de volgende stappen:

  1. Aanmelding bij of uitnodiging van de desbetreffende Coördinator.
  2. Proeftrainingen
  3. Introductiegesprek met Trainer en Coördinator (en eventueel TC lid).
  4. Definitieve inschrijving door ledenadministratie.

  Aanmelding of uitnodiging

  Vaak is er al vooraf contact geweest tussen speler en trainer/TC lid/Coördinator, maar ook zonder dat kunnen spelers zich via de website aanmelden bij de betreffende Coördinator indien zij denken in aanmerking te kunnen komen voor een van de prestatieve selectieteams. Naar aanleiding hiervan ontvangt de speler een e-mail van de Coördinator met daarin een uitnodiging voor een proeftraining.  

  Proeftraining

  Om eerst te kijken of speler en XerxesDZB wel bij elkaar passen worden er een of meer (maximaal 3 ) proeftrainingen georganiseerd. Hiervoor ontvangt de speler eerder gemelde e-mail met daarin vermeld bij welk team en op welke datum kan worden meegetraind.

  Introductiegesprek

  Na afloop van de proeftrainingen, en als blijkt dat er een match is tussen speler en XerxesDZB, komt er een introductiegesprek tussen de speler en Coördinator en eventueel een TC lid. Hiervoor ontvangt de speler een uitnodiging en bij spelers jonger dan 18 jaar moeten de ouders/verzorgers dit gesprek bijwonen. Tijdens dit introductiegesprek (legitimatiebewijs meenemen):

  • Wordt er meer over de vereniging XerxesDZB verteld, over rechten en plichten en welke vrijwilligersactiviteiten van onze leden verwacht wordt.
  • Wordt het inschrijvingsformulier ingevuld dat later door de ledenadministratie verwerkt zal worden. Hierbij moet een legitimatiebewijs getoond kunnen worden en het KNVB relatienummer.   

  Inschrijving door ledenadministratie 

  Tenslotte wordt het eerder ingevulde inschrijvingsformulier verwerkt in de ledenadministratie. De betreffende speler hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. In verband met mogelijke overschrijvingsverplichtingen dient deze stap voor 15 juni te gebeuren. In deze stap kan de ledenadministratie nog tegen de volgende (bijzondere) omstandigheden aanlopen.

  • Overschrijving als je van een andere club komt.
   Ben je in de laatste drie jaar voor een andere vereniging uitgekomen, is overschrijving nodig. Deze overschrijving vindt automatisch plaats tenzij bij de oude club niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De oude club kan de overgang naar XerxesDZB blokkeren middels een financiële blokkade totdat aan alle verplichtingen is voldaan. Na 15 juni is overschrijving in categorie A niet meer mogelijk.
  • Als er een financiële blokkade is ingesteld door de oude vereniging krijg je daarover bericht van de ledenadministratie van XerxesDZB met het verzoek de reden van de financiële blokkade met de oude vereniging te regelen zodat overschrijving kan plaatsvinden.
  • Bij het verwerken van je inschrijvingsformulier controleert de ledenadministrateur ook of er geen sprake is van contributieachterstand uit het verleden bij XerxesDZB. Als dit het geval is, wordt de inschrijving in beginsel niet in behandeling genomen en doorgespeeld naar het bestuur. Het bestuur bepaalt dan de vervolgstappen.

  Pas na volledige verwerking van het inschrijfformulier door de ledenadministratie en het opheffen van eventuele blokkades ingesteld door voorgaande verenigingen is het lidmaatschap van XerxesDZB een feit. 

  1. 2.     Aanmelden voor recreatieve teams

  Op de avonden van de volgende data is de Ledenadministratie aanwezig om inschrijvingen voor recreatieve teams te behandelen: 13, 20 en 27 mei en 3, 6, 11, 13 en 14 juni. Deze inschrijfavonden beginnen om 19:00 uur en sluiten om 20:30 uur.

  Spelers die willen voorinschrijven of overschrijven (als je van een andere voetbalvereniging komt) kunnen op een van genoemde avonden komen voor een introductiegesprek. Neem hierbij altijd een identiteitsbewijs mee.

  Tijdens dit introductiegesprek:

  • Wordt er meer over de vereniging XerxesDZB verteld, over rechten en plichten en welke vrijwilligersactiviteiten van onze leden verwacht wordt.
  • Wordt het voorinschrijvingsformulier ingevuld dat door de ledenadministratie verwerkt zal worden. 

  Bij het verwerken van de voorinschrijvingsformulieren kan de ledenadministratie nog tegen de volgende (bijzondere) omstandigheden aanlopen.

  • Indien overschrijving nodig is en er een financiële blokkade is ingesteld door de oude vereniging omdat niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, krijg je daarover bericht van de ledenadministratie van XerxesDZB met het verzoek de reden van de financiële blokkade met de oude vereniging te regelen zodat overschrijving kan plaatsvinden.
  • Bij het verwerken van je voorinschrijvingsformulier controleert de ledenadministrateur ook of er geen sprake is van contributieachterstand uit het verleden bij XerxesDZB. Als dit het geval is, wordt de inschrijving in beginsel niet in behandeling genomen en doorgespeeld naar het bestuur. Het bestuur bepaalt dan de vervolgstappen.

  Pas na volledige verwerking van het voorinschrijvingsformulier door de ledenadministratie en het opheffen van eventuele blokkades ingesteld door voorgaande verenigingen vind plaatsing op een voorinschrijvingslijst plaats. Zodra de coördinator van de leeftijdscategorie aangeeft dat er ruimte is in een team wordt pas de definitieve inschrijving in gang gezet. Van een definitief lidmaatschap is pas sprake als ook plaatsing in een team of leeftijdsgroep gerealiseerd kan worden.

  1. 3.     Aanmelden voor complete recreatieve teams

  Hiervoor geldt in principe dezelfde procedure als hierboven beschreven voor individuele inschrijvingen en zullen alle deelnemers van het team persoonlijk moeten komen inschrijven.

  Wel is het mogelijk om in overleg met een vertegenwoordiger van het team een afspraak te maken zodat alle spelers op een avond kunnen worden ingeschreven. Neem hiervoor contact op met ledenadministratie@xerxesdzb.nl.