• Beste (bestuurs)leden, donateurs, sponsors en vrijwilligers van XerxesDZB.

  Tijdens onze nieuwjaarsborrel op 7 januari jl. werd ik bijzonder verrast met de uitreiking aan mij van de oorkonde en gouden speld van de KNVB die horen bij de benoeming van Lid van Verdienste van de KNVB. Dit van wege mijn jarenlange vrijwillige inzet voor onze vereniging. En alhoewel ik niet graag op zo’n manier in de belangstelling sta was dit toch wel een moment waar ik blij en trots van werd. Want zo’n onderscheiding krijg je niet zomaar en ik dank de zittende bestuursleden dan ook voor de moeite die zij hebben genomen om dit te bewerkstelligen.

  Aan de andere kant voel ik mij op zo’n moment ook zeer bevoorrecht ten opzichte van de vele andere vrijwilligers van de vereniging. Op dat moment gaan door mijn hoofd de namen van vrijwilligers die al net zo lang meelopen als ik en denk ik “waarom ik en die anderen niet”.

  Maar kennelijk werkt het zo en ben ik er niet minder blij om dat nu de beurt aan mij was en heb ik de mooie woorden, uitgesproken door Ed Goverde, met enige trots op mij laten inwerken.
  Maar toch wil ik graag deze enorme blijk van waardering delen met alle vrijwilligers en daarom draag ik deze onderscheiding op aan de vrijwilligers van XerxseDZB.

  Per slot van rekening zorgen wij er samen voor dat XerxesDZB de vereniging kan zijn die het nu is.

  Alex van Baarle