• Op maandag 2 maart zal een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Op deze avond verantwoordt het bestuur zich over het gevoerde beleid en de onderliggende financiering.  

    We zullen ook een aantal actuele thema’s agenderen waar we de ALV om een besluit dan wel een richting vragen. De definitieve agenda zal ongeveer een week voor 2 maart worden gepubliceerd. Vanaf dat moment zullen ook de relevante stukken kunnen worden opgevraagd. 

    Ronald Broeders, voorzitter XerxesDZB