• Algemene Ledenvergadering verplaatst naar begin 2019

 • De Algemene Ledenvergadering van vrijdag 23 november zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum in de eerste helft van januari.

  Voor deze verplaatsing zijn een drietal redenen:

  • De veranderende BTW wetgeving waarvan de consequenties sedert kort bekend zijn, vragen om een standpunt over de door XerxesDZB gekozen organisatievorm met een exploitatiestichting en mogelijk ook een aanpassing van de begroting. Hier heeft het bestuur nog even tijd voor nodig (samen uiteraard met de bestuurder van de exploitatiestichting)
  • Ook vinden in de maand december een aantal overleggen plaats over "weekeindvoetbal", het samengaan van de competities op zaterdag en zondag. Voor een vereniging als XerxesDZB met op elke speeldag een prestatief elftal een zeer relevante ontwikkeling.
  • Tot slot is het bestuur nog druk doende om de bestuursploeg voor de komende jaren samen te stellen. Er zullen in ieder geval vacatures ontstaan door het stoppen van penningmeester Fons Scholvinck en de bestuursleden Jeffrey van der Werf (portefeuille vrijwilligersbeleid) en Erik Verweij (portefeuille communicatie).

  De komende weken houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op de verschillende gebieden.

  De definitieve agenda voor de ALV zal in ieder geval naast bovengenoemde onderwerpen uit:

  • Voortgang op het onderwerp ouderbetrokkenheid bij besluitvorming in ALV
  • Het financiĆ«le verslag over het afgelopen seizoen ( met een positief eindresultaat)

  Hopende op uw begrip en aanwezigheid bij de Algemene Ledenvergadering

  Bestuur XerxesDZB