• Medio december van vorig jaar hebben wij de stand van zaken met betrekking tot de contributiebetalingen met jullie gedeeld, en een dringend verzoek gedaan om nog in de laatste dagen van 2019 aan de statutaire verplichting tegenover jouw vereniging te voldoen.

  Aan deze oproep is door vele van jullie gehoor gegeven, maar ook door vele van jullie niet. De situatie op dit moment is dat nog circa 150 leden niet (volledig) aan hun verplichting hebben voldaan. En zoals medio december aangekondigd kan en zal XerxesDZB hierin geen coulance meer tonen en overgaan tot het opleggen van speel- en trainingsverboden.

  Deze zullen vrijdag a.s. worden aangebracht in Sportlink en de leden waarop dit van toepassing is kunnen dus ingaande zaterdag of zondag niet meer spelen of trainen tot het moment dat de contributie volledig is betaald.

  Hiermee wordt dus nog een allerlaatste kans geboden om blokkeringen te voorkomen door voor vrijdag a.s. nog even snel de contributie over te maken.

  Het rekeningnummer waarop je dit kunt doen is NL60 RABO 0113288476 t.n.v. XerxesDZB. Graag bij je betaling je relatienummer en/of de naam van het lid waarop de betaling betrekking heeft vermelden.

  Wij vinden het bijzonder spijtig dat we in zulke grote getale tot deze maatregel moeten overgaan, maar jullie laten ons geen andere keuze, want een slechte betalingsmoraal in deze omvang bedreigt de continuïteit van jouw vereniging. Bovendien is deze maatregel een rechtvaardiging naar de leden die wel netjes op tijd hun contributie hebben betaald.

  Wij vertrouwen er dan ook op dat jullie begrip zullen hebben voor deze vervelende, maar helaas noodzakelijke, maatregel.

  Bestuur XerxesDZB