• Beste leden van XerxesDZB,

  Zoals gebruikelijk bij de start van een nieuw seizoen willen we weer graag een aantal zaken met je delen.

  Contributie 2022-2023

  Klik hier voor de contributietarieven voor 2022-2023.

  De contributienota is op 28 juli jl. per email verzonden naar het bij ons bekende emailadres. Omdat wij nogal eens vaststellen dat mail van XerxesDZB in de spam verdwijnt, verzoeken wij je graag ook daar te kijken of de nota ontvangen is.

  Mocht je deze nota helemaal niet ontvangen hebben, neem dan even contact op met contributie-administratie@xerxesdzb.nl. zodat we de reden daarvan kunnen vaststellen. Graag verzoeken wij je de contributienota te betalen voor de vervaldatum zoals vermeld op de nota. Bij voorkeur via Mollie of betaling naar IBAN NL60 RABO 0113288476 t.n.v. XerxesDZB, maar betaling op de vereniging is natuurlijk ook mogelijk. Maar let wel op de vereniging kan uitsluitend nog maar met PIN worden betaald. Indien je daarvoor kiest is het handig eerst contact op te nemen met contributie-administratie@xerxesdzb.nl.

  Ook is het mogelijk de contributie in termijnen te voldoen. Mocht je hiervoor willen gaan houd er dan wel rekening mee dat er in maximaal 4 termijnen moet worden betaald en dat voor de termijnbetalingen gebruik zal worden gemaakt van automatische incasso. Voor betaling in termijnen kan je een verzoek indienen door een mail te sturen naar contributie-administratie@xerxesdzb.nl.

  Met klem verzoeken wij je de uiterste betaaldatum die vermeld wordt op de contributienota in acht te nemen en op tijd te betalen. Daarmee help je niet alleen je vereniging, maar voorkom je voor jezelf ook vervelende maatregelen en extra kosten.

  Indien er nog bedragen openstaan uit eerdere seizoenen (bijv. i.v.m. gele/rode kaarten) dan ben je niet gerechtigd deel te nemen aan wedstrijden tot het volledige bedrag van dat seizoen betaald is.

  Selectiebijdrage

  Indien je definitief wordt ingedeeld in een van de jeugdselectieteams dan ben je naast de contributie ook een selectiebijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt gebruikt om de extra kosten van een jeugdselectieteam t.o.v. niet-selectieteams enigszins te compenseren. De selectiebijdrage bedraagt voor het seizoen 2022-2023 € 50,- en hiervoor zal medio oktober een nota worden verstuurd.

  Jeugdfonds Sport

  Mocht je financieel niet in staat zijn de contributie van je kind te betalen, dan kan het mogelijk zijn dat je in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport. Om te toetsen of je in aanmerking komt en de aanvraag kan indienen, moet je jezelf melden bij een intermediair zoals bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk of Buurtwerk. Voor meer informatie verwijzen we je naar www.jeugdfondssportencultuur.nl. Belangrijk om te vermelden is dat je zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het tijdig betalen van de contributie, zorg er dus voor dat je op tijd een aanvraag indient bij het Jeugdfonds Sport.   

  Seizoenkaart

  De seizoenkaart geeft voor het seizoen 2022-2023 recht op gratis toegang tot de thuiswedstrijden van XerxesDZB.

  Indien je prijs stelt op de seizoenkaart kan je deze aanvragen bij ledenadministratie@xerxesdzb.nl.

  Gele/rode kaarten en teamboetes

  Door de KNVB in rekening gebrachte boetes i.v.m. gele/rode kaarten zullen worden doorbelast aan de veroorzaker. Ook hiervoor ontvang je dan een nota per email.

  Voor de boetes opgelegd aan een team (i.v.m. bijvoorbeeld wangedrag en/of niet opkomen) houden we het betreffende team verantwoordelijk. Deze kosten zullen via de leider/aanvoerder van het team worden doorbelast aan de betreffende spelers.

  Wij wensen je een sportief, gezond, succesvol maar vooral een leuke voetbalseizoen! 

  Het Bestuur van XerxesDZB