• De kostenstijgingen gaan ook aan XerxesDZB niet ongemerkt voorbij. Al jarenlang is onze contributieheffing gebaseerd op wat nodig is om te kunnen voetballen (huur, onderhoud, gas/licht, KNVB kosten). Om dit uitgangspunt te kunnen blijven hanteren en daarmee een gezonde financiële positie te kunnen behouden zijn wij genoodzaakt de contributietarieven met gemiddeld 5% te verhogen. De Algemene Ledenvergadering van XerxesDZB heeft het bestuur deze beslisruimte gegeven om dit eenmalig per verenigingsjaar te doen zonder hier een vergadering voor uit te schrijven. Uiteraard zal in de najaarsledenvergadering een volledige verantwoording worden afgelegd over het gevoerde financiële beleid.

    In bijgaande staat is te zien wat de contributieverhoging per categorie betekent.