• Aan alle leden en bezoekers van ons complex,

   

  Met als aanleiding de aanscherping van de Covid-maatregelen en met als doel het terugdringen van het aantal infecties en de daarmee samenhangende gezondheidsschade zullen deze maatregelen ook meer dan voorheen zichtbaar zijn op ons Faas Wilkes Sportpark.

  Aan de toegang tot het horeca-gedeelte is de voorwaarde gebonden om in het bezit te zijn van een geldige QR-code. Aan u als lid of bezoeker van ons complex  (van 18 jaar of ouder) zal daarom ook aan de deur van ons horeca-gedeelte  gevraagd worden uw QR-code te laten zien.

  Voor degenen die ons horeca-gedeelte niet willen of kunnen binnenkomen hebben wij een voorziening getroffen om iedereen te kunnen voorzien van een hapje of een drankje.

  Wij rekenen op uw begrip en volledige medewerking aan deze maatregelen

   

  Bestuur XerxesDZB