• Terugkijkend naar het afgelopen jaar zal 2021 ons als XerxesDZB toch vooral bijblijven als een voetbaljaar met weinig voetbal. Een niet herstarte competitie in het eerste half jaar; wel veel trainen, in groepjes van 2, in groepjes van 4, met de hele groep, maar zonder wedstrijden. Vanaf 18 weer anders dan onder 18. 

  Met veel optimisme startten we de nieuwe competitie in september, maar wederom zitten we in hetzelfde schuitje met onbekende vooruitzichten over de herstart van activiteiten in 2022.

  Het heeft veel gevraagd van ons als vereniging. In elke fase werd er van kader, trainers, leiders, gastouders het aanpassingsvermogen gevraagd om binnen de kaders van wat mocht en kon er toch steeds het beste van te maken. En heel vaak is dat gelukt. Met dank aan en veel hulde voor die talloze vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

  Als vereniging hebben we tot nu toe de Coronatijden goed kunnen doorstaan. Door direct maatregelen te nemen om onze uitgaven zo klein mogelijk te houden en met hulp van de overheid (landelijk en plaatselijk) zijn we goed in de zwarte cijfers gebleven. 

  In dezelfde periode hebben we een goede en stabiele sponsorgroep kunnen vormen met dank aan onze partners die ons trouw zijn gebleven in voor hen ook moeilijke tijden en met dank aan nieuwe sponsorpartners die zich in de onzekere tijden aan ons als XerxesDZB hebben willen verbinden. Zij zien in de vereniging XerxesDZB een belangrijk onderdeel van de sociale structuur die Rotterdam nodig heeft. En daarnaast vinden ze het gewoon ook heel gezellig bij ons.

  XerxesDZB is onderdeel van onze maatschappij en natuurlijk zijn alle standpunten en discussies over ook binnen de club gevoerd, gelukkig zonder het polariserend effect dat het elders wel heeft gehad. XerxesDZB heeft zich steeds binnen haar mogelijkheden aan de richtlijnen gehouden en zal dat ook blijven doen. Soms met pijn in het hart want sporten is en blijft gezond en het valt moeilijk uit te leggen dat sportverenigingen niet tot de categorie “essentieel” behoren. Want dat zijn ze wel: uit gezondheidsperspectief, maar zeker ook uit sociaal perspectief.

  Als we iets missen is het in deze periode elkaars aanwezigheid. Samen voetballen, samen naar het voetbal kijken, de beslotenheid van de kleedkamer met al zijn grappen en zijn ernst, samen naar het clubhuis voor het praatje en het drankje. Naast de vaste momenten in het verenigingsleven die we wederom hebben moeten missen: de voetbalquiz, het Kerstdiner, de Nieuwjaarsreceptie en wat al niet meer is die Derde Helft ook een gevoeld gemis

  Die derde helft in de kleedkamer en clubhuis is zo belangrijk voor het sociale welzijn en onze gezondheid dat ik graag de beweging wil starten om de Derde Helft als Cultureel Erfgoed te bestempelen. Iets wat onvervreemdbaar en van grote waarde is voor ons als maatschappij. De plek in plaats en tijd waar we elkaar tegen komen en betekenis geven aan alles wat er om ons heen gebeurt.

  Vereniging, samen en gemeenschap het zijn woorden die dicht bij elkaar liggen in hun gevoelswaarde. Naast alle geluk en gezondheid wens ik jullie vanaf deze plek namens het gehele bestuur een fantastisch “samenjaar”2022 toe

  Ronald Broeders

  Voorzitter XerxesDZB