• Geen trainer op jouw team? Lees waarom wij jou dan vragen voor een bijdrage in de oplossing.

 • Van een aantal ouders horen we de laatste tijd dat ze het vreemd vinden, of hebben hier zelfs een klacht over ingediend, dat de jeugdteams zelf een trainer en assistenttrainer moeten regelen vanuit de oudergroep van het team. Deze ouders zijn van mening dat het regelen van de trainer een taak is van de vereniging aangezien er contributie wordt betaald. 
  Deze opvatting is niet juist, als vereniging willen we hier graag uitleg over geven!

  Vereniging die draait op vrijwilligers

  XerxesDZB is een vereniging en draait volledig op vrijwilligers. De vereniging zijn we met alle leden bij elkaar. We gaan ervan uit dat leden en ouders zich in te zetten voor de vereniging als bijvoorbeeld (assistent) trainer, leider, (assistent) scheidsrechter, gastheer/vrouw voor alle bezoekende clubs, coördinator in het kleedkamergebouw op wedstrijddagen en voor nog veel meer activiteiten. Momenteel wordt bijvoorbeeld 95% van de jeugdelftallen getraind door ouders of andere familieleden van jeugdleden. Zonder de hulp en inzet van ouders is het niet mogelijk om de kinderen te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. En niet te vergeten om hen een plezierige en leerzame tijd bij XerxesDZB te bieden.

  Jeugdteams en trainers

  Geen enkel jeugdteam binnen onze vereniging kan functioneren zonder de hulp en inzet van ouders.

  Voor een beperkt aantal teams hebben wij trainers kunnen aanstellen die geen 'binding' hebben met het team. Dit zijn gediplomeerde trainers, die voor een vrijwilligersvergoeding, geïnteresseerd zijn in het trainen van met name prestatie jeugdelftallen. Echter ook deze trainers hebben de hulp nodig van de ouders in de teambegeleiding. Het ‘spaarpotje’ voor het aanstellen van gediplomeerde trainers is echter beperkt en ook het vinden van geschikte en geïnteresseerde trainers voor de teams is niet altijd een gemakkelijk traject.

  Voor alle overige teams heeft de vereniging een inspanningsverplichting om trainers voor ieder team te zoeken. Coördinatoren zoeken dan naar geïnteresseerden, bijvoorbeeld spelers van de senioren elftallen, JO19 of JO17 spelers of studenten van sportopleidingen die stage moeten lopen. Daarnaast worden interne en externe vacatures voor trainers geplaatst. De praktijk leert dat dit (bijna) nooit tot aanname van nieuwe trainers leidt. Indien alle andere opties geen trainer opleveren, zal de afdelingscoördinator zich richten tot de ouders. 

  Er zijn ouders die al voetbalervaring hebben en zonder problemen willen en kunnen instappen als trainer. Andere ouders vinden het misschien wel leuk om trainer te worden, maar stappen niet in omdat ze van zichzelf vinden dat ze te weinig of geen ervaring hebben. Geen probleem, XerxesDZB kan ouders hierbij helpen. 

  De verwachting is dat het probleem van geen trainer of assistent-trainer jaarlijks zal terugkomen en mogelijk zal verergeren. Dit gezien de algemene geringe bereidwilligheid voor vrijwilligerswerk. Niet alleen bij XerxesDZB, maar bij alle andere verenigingen in onze omgeving en in de rest van het land.

  Contributie

  De contributie wordt betaald voor het KNVB lidmaatschap, de mogelijkheid om KNVB wedstrijden te spelen, de mogelijkheid tot het gebruikmaken van de faciliteiten van XerxesDZB, gebruik van materialen als ballen, doeltjes etc. en voor het onderhoud van complex. Dus bijvoorbeeld niet voor een trainer, scheidsrechter, leider of ter financiering van ‘zaterdag 1’ of  ‘zondag 1’.  
  Gezien bovenstaande uitleg, betekent dit dat er geen (gedeelte van de) contributie wordt terugbetaald of er een vrijstelling van contributie betaling volgt bij ontbreken van een trainer voor een team.

  We hopen dat bovenstaande uitleg meer duidelijkheid geeft en dat veel ouders willen en ook daadwerkelijk gaan helpen om de spelers een leerzaam en plezierig seizoen te geven!

  Enthousiast om te helpen of vragen? Stuur een mail naar 1 van de afdeling coördinatoren of spreek ze aan op de club.

  Jeugd coördinatoren

  Wim, Jerrel, Abby, Niels en Karin