• Op 3 oktober, kort na het vieren van zijn 80e verjaardag, is Gozewinus (“Goos”) Johannes van Limburgh overleden. Goos was voor eenieder die regelmatig op de vereniging kwam een bekend gezicht. In zijn jonge jaren lid geworden van Xerxes zijn de prestaties van Goos vooral buiten het veld gelegen.

  Goos is maar liefst 29 jaar lang bezielend voorzitter geweest van de supportersvereniging, organiseerde de roemruchte carnavalsavonden en was tot voor kort lid van de Mohikanencommissie en daarmee medeorganisator van het jaarlijkse Mohikanendiner. Ook na de fusie.

  Goos zag het belang van deze activiteiten voor de verenging Xerxes(DZB). Het maakt de vereniging tot wat deze is. Naast al deze organisatorische activiteiten heeft eenieder Goos leren kennen als een warm en aimabel mens. Altijd betrokken bij en geïnteresseerd in anderen, niet in het minst in “zijn” vereniging. Ook toen zijn gezondheid minder werd, was Goos in het weekeinde op de velden te vinden.

  Als vereniging zijn wij zeer dankbaar voor wat Goos voor XerxesDZB heeft gedaan en betekend. De vereniging neemt de rouw aan bij het overlijden van Goos. De vlag hangt halfstok en bij de wedstrijd van zaterdag 1 zal Goos passend herdacht worden met een minuut stilte en het dragen van de rouwbanden.

  Op maandag 11 oktober zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

  Wij wensen de familie, vrienden en naasten Van Goos veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

  Ronald Broeders

  Voorzitter XerxesDZB