• Op dinsdag 22 september is op 63-jarige leeftijd Jacomien Verwater overleden. Jacomien heeft, hoewel de laatste jaren minder zichtbaar aanwezig, de afgelopen tientallen jaren veel voor de club betekend. Overgekomen van SV Ommoord naar DZB Zevenkamp met twee voetballende kinderen, Björn en Daphne, hebben zij en haar partner Rob veel vrijwillige functies bekleed. In eerste instantie sterk gericht op de jeugd en het jeugdkader, waarin Jacomien de essentiële rol vervulde van sociaal coördinator, en in deze rol bij de jeugd de verbinding maakte tussen enerzijds het voetbaltechnische gedeelte met de belangrijke sociale context van onze jeugdleden. Vanuit die rol was Jacomien ook onderdeel van ons jeugdbestuur. Als markante persoonlijkheid schuwde zij nooit de discussie, waarbij haar standpunten altijd het belang van de vereniging dienden. Daarnaast pakte Jacomien ook gevraagd en ongevraagd allerlei andere taken op. Vele jaren heeft zij achter de bar gestaan en sinds ook de verhuizing naar Oudenbosch een aantal jaren geleden fungeerde zij als wasvrouw voor de selecties en een aantal andere teams. Op zondagavond werden de tassen opgehaald door Rob en maandag aan het eind van de dag was alles weer schoon en wel terug. Dit heeft zij ook zo lang als mogelijk was volgehouden.

    Op zondag 27 september tussen 19:00 en 20:00 is er voor een ieder die dat wenst gelegenheid tot een laatste groet in het rouwcentrum van Coppens Uitvaartzorg aan de Veerkensweg 4 4751 CS in Oud Gastel.

    De plechtigheid zal conform de wens van de familie in besloten kring plaatsvinden. We wensen Rob, Daphne en Bjorn veel sterkte met het verwerken van dit verlies. De vereniging zal uit tekenen van respect en rouw de vlag halfstok voeren. De zondag selectie zal dit weekeinde een minuut stilte in acht nemen en met rouwbanden spelen.

    Ronald Broeders

    Voorzitter XerxesDZB