• Jeugdsportfonds

    Steeds meer leden krijgen hun contributie (deels) vergoed door het Jeugdsportfonds. Dit is een fonds dat gezinnen steunt die het financieel wat moeilijker hebben.

    Jij als lid blijft wel verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie. Mocht je een aanvraag hebben ingediend bij het Jeugdsportfonds neem dan contact op via ledenadministratie@xerxesdzb.nl. Dit voorkomt aanmaningskosten bij het niet nakomen van de betalingsverplichting.

    Meer info over het jeugdsportfonds vind je HIER