• Jeugdtrainingen vanaf 6 mei 2020: De regels voor een veilige hervatting

 • Kort na de aankondiging van het kabinet dat trainingen voor onze jeugd vanaf 29 April onder voorwaarde weer mogelijk is, heeft het bestuur de XerxesDZB Stuurgroep Corona benoemd. Deze stuurgroep heeft hard gewerkt aan een protocol dat het opstarten van trainingen op een veilige en verantwoordelijke manier mogelijk maakt.  

  Het opstarten van de trainingen gaat niet zonder de hulp van extra vrijwilligers. Een aantal personen heeft zich aangemeld om te assisteren bij het uitvoeren van het Corona Protocol. Zowel het bestuur als de stuurgroep zijn zeer content met de vrijwilligers die zich hebben aangemeld, echter we kunnen nog steeds extra mensen gebruiken. Mocht je interesse hebben, meld dit bij de sociaal coördinator van jouw afdeling. Ben je niet verbonden aan een jeugdteam maar wil je gaar g je steentje bijdragen, dan kun je jezelf aanmelden door een mail te sturen naar bestuur@xerxesdzb.nl De extra vrijwilligers zijn nodig om de veiligheid van onze jeugdleden, onze trainers en onze reeds actieve vrijwilligers te garanderen. 

  In deze vreemde tijd gelden er extra regels indien je wilt sporten. Het is daarom extreem belangrijk dat iedereen die wil sporten bij XerxesDZB of iemand komt brengen die gaat sporten, de aanwijzingen van de XerxesDZB vrijwilligers opvolgt. Zolang we met zijn allen de aanwijzingen opvolgen, is XerxesDZB instaat trainingen voor alle jeugdleden aan te blijven bieden. 

  Vanwege de aangepaste voorwaarden om te gaan trainen, kunnen niet alle teams starten op 6 Mei. Een aangepast trainingsschema zal door de sociaal coördinatoren via de trainers met alle teams worden gedeeld. 

  Welke regels gelden vanaf 6 Mei? 

  De Nederlandse regering heeft de jeugd in 2 groepen verdeeld. Sporters tot 12 jaar en sporters van 13 tot 18 jaar. Voor deze groepen zijn de regels verschillend. Om verwarring te voorkomen heeft XerxesDZB regels opgesteld voor leden tot en met de JO12 en vanaf de JO13/MO13 tot JO19 

  Regelgeving tot en met de JO12: 

  • Indien jijzelf of iemand uit jouw huishouden ziekteverschijnselen heeft kom je niet naar XerxesDZB en neem je dus niet deel aan trainingen; 

  • Voordat je gaat trainen breng je thuis nog een bezoekje aan het toilet.  

  • Je komt lopend of met de fiets naar XerxesDZB. De parkeerplaats is namelijk afgesloten vanaf halverwege de Igor Stravinskisingel; Tevens is de zij-ingang gesloten; 

  • Word je door je ouders gebracht dat zetten zij jou af bij de hoofdingang 

  • Ouders verlaten direct via de aangegeven looproute de parkeerplaats voor het complex 

  • Op de parkeerplaats binnen het hek worden de spelers/speelsters opgevangen door een hulpouder van het desbetreffende team; 

  • Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent; 

  • Er starten 4 teams tegelijk om 17:30; 17:45 en 18:00 uur; ieder team traint 60 minuten; 

  • Kom niet te vroeg, aangezien op dat moment andere teams verzamelen; 

  • Per trainingsavond trainen er dus maximaal 12 teams; 

  • Indien je te laat arriveert, zal de ingang gesloten zijn, en kan er niet worden deelgenomen aan de training; 

  • Wanneer het team compleet is, begeleidt de hulpouder het team naar het trainingsveld; 

  • Op het trainingsveld vangen de 2 trainers het team op, en faciliteren de training; 

  • De kantine is gesloten, en het sanitair is alleen open voor noodgevallen; 

  • Spelers/Speelsters mogen zich niet alleen over het complex bewegen, ten aller tijde onder begeleiding van een hulpouder; 

  • De hulpouder blijft de gehele training bij de training aanwezig; 

  • Na afloop van de training, begeleid de hulpouder het team naar de uitgang, waarna de hulpouder te kinderen overdraagt aan de ouders; 

  • De kleedkamers zijn gesloten, er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches; 

  • Kijken naar de trainingen bij het hek van veld 3 is helaas niet mogelijk. 

  • De trainers leveren de materialen in bij de ‘materiaalman’; 

  • De ouders met kinderen verlaten via de aangegeven looproute de parkeerplaats; 

  • Na praten over de training op en rondom ons Sportpark is niet mogelijk, na de training is het daarom belangrijk om direct weer naar huis te gaan. 

  Regelgeving JO13 tot en met JO19 

  • Indien jijzelf of iemand uit jouw huishouden ziekteverschijnselen heeft kom je niet naar XerxesDZB en neem je dus niet deel aan de trainingen; 

  • Voordat je gaat trainen breng je thuis nog een bezoekje aan het toilet.  

  • Je komt lopend of met de fiets naar XerxesDZB. De parkeerplaats is namelijk afgesloten vanaf halverwege de Igor Stravinskisingel; Tevens is de zij-ingang gesloten; 

  • Indien zich een ouder meldt, wordt de speler/speelster afgezet en verlaat de ouder direct de parkeerplaats volgens de aangegeven looproute 

  • Spelers/speelsters gaan direct bij binnenkomst verzamelen op het trainingsveld, let hierbij op de onderlinge afstand van 1.5 meter 

  • Het is niet toegestaan dat spelers/speelsters zich ophouden rond de opstallen 

  • Verzamel 10 minuten voor aanvang van de training. Kom ook niet eerder, om contact met andere teams te vermijden. 

  • De training duurt 60 minuten, waarbij 2 teams tegelijk starten (19:30/19:45/20:00 uur) 

  • Arriveer je later dan de aangegeven trainingstijd, is de poort voor jou gesloten; 

  • Per trainingsavond trainen maximaal 6 teams; 

  • De kantine is gesloten, en het sanitair is alleen open voor noodgevallen 

  • Tijdens de training wordt de onderlinge afstand van 1.5meter voortdurend in acht genomen; 

  • De kleedkamers zijn gesloten, er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches. 

  • Kijken naar de trainingen bij het hek van veld 3 is helaas niet mogelijk. 

  • Na afloop van de training verlaten de spelers direct het complex let hierbij op de onderlinge afstand van 1.5 meter 

  • Na praten over de training op en rondom ons Sportpark is niet mogelijk, na de training is het daarom belangrijk om direct weer naar huis te gaan. 

  • Hierbij worden instructies van de aanwezige vrijwilligers opgevolgd 

  • De trainers leveren de materialen in bij de ‘materiaalman’ 

   

  Deze regels zullen we als club scherp moeten naleven. De aanwezige vrijwilligers zullen hier op toezien. Dit betekent dat wanneer regels of aanwijzingen van vrijwilligers niet worden opgevolgd er uitsluiting van deelname aan de activiteiten volgt. 

  Wij gaan er vanuit dat iedereen zich zal houden aan alle regels zodat onze jeugdspelers met veel plezier en in een veilige omgeving kunnen (blijven) trainen. 

  Het Bestuur