• Beste leden,

  In de media hebben is er recent veel aandacht geweest voor de mogelijke impact van rubberingestrooid kunstgras op de omliggende natuur. Sportbedrijf Enschede, de beheerder van de sportvelden in de gemeente Enschede heeft volgens de rechter niet voldoende gedaan om te voorkomen dat rubberkorrels in de directe natuurlijke omgeving van sportvelden terecht komen.

  Wat zijn de (landelijke) afspraken?

  De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (de branchevereniging van organisaties die zich bezighouden met de aanleg, het beheer en vervanging van sportvelden, waaronder het Sportbedrijf) volgt alle ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van kunstgras en overlegt met landelijke instanties op het gebied van volksgezondheid en milieu. Zij hebben in november 2019 een Zorgplichtdocument opgesteld met daarin aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden.

  Hoe zit het in Rotterdam?

  In Rotterdam is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. Sportbedrijf Rotterdam verzorgt als exploitant het onderhoud, beheer en vervanging van de velden. Het Sportbedrijf volgt de aanbevelingen uit het Zorgplichtdocument en heeft de afgelopen jaren, samen met de gemeente de volgende maatregelen getroffen:

  * Het plaatsen van kantopsluitingen rondom kunstgrasvelden, zodat infillmateriaal zoveel mogelijk op het veld blijft liggen

  * Het plaatsen van schoonlooproosters bij de uitgangen van nieuwe kunstgrasvelden

  * De onderhoudsmachines worden afgeborsteld voordat ze het veld verlaten

  * De wijze waarop de velden bladvrij worden gemaakt is aangepast (van buiten naar binnen vegen/blazen)

  * Het vrijkomende afval wordt aangeboden als restafval bij een erkende verwerker

  * Het 2 keer per jaar nalopen van de omgeving van de velden en het verwijderen van het rubber dat hier terecht is gekomen

  De komende tijd zullen er nog meer aanpassingen plaatsvinden. Op de velden waar nog geen matten of schoonlooproosters liggen, worden deze aangebracht. Daarnaast worden er bij de uitgangen van de velden schoenenborstels geplaatst, zodat spelers hun schoenen kunnen schoonmaken voordat ze het veld verlaten.

  Wat kunnen wij doen als XerxesDZB?

  Naast onze zorgplicht zijn er ook zaken waar wij als vereniging zorg voor kunnen dragen:

  1. Spelers verlaten het kunstgrasveld (bij ons dus het Hoofdveld) via de schoonlooproosters of matten, eventueel even stampen;

  2. De schoonlooproosters of matten worden regelmatig geleegd We voeren het afval af als restafval;

  3. Sportschoenen worden afgeborsteld bij het verlaten van het kunstgrasveld;

  4. Kleedkamers en douches worden schoongeveegd en putjes leeggeschept, voer het afval af als restafval;

  Namens het bestuur van XerxesDZB