• Lid worden

  Wil je lid worden bij XerxesDZB dan kan je jezelf via deze pagina inschrijven. Druk op de button aanmelden en vul het formulier volledig in. Enige aanwijzingen hierbij: 

  - Onder Lidmaatschap alleen Voetbal-Algemeen kiezen. 

  - Onder Extra clubactiviteiten geen van de opties kiezen. 

  - Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail waarin wordt aangegeven dat je nu lid bent van XerxesDZB, echter je bent nog geen definitief lid, het is een bevestiging dat je bent vooringeschreven. Het lidmaatschap wordt definitief zodra je ook geplaatst kan worden in een team. 

  Op de laatste maandagavond van de maand is de ledenadministratie van de vereniging van 19.00 - 20.00 uur aanwezig in de commissiekamer om te helpen bij diegenen waarbij het inschrijven via de site niet lukt. Ook kan je een afspraak maken met de medewerkers van de ledenadministratie via ledenadministratie@xerxesdzb.

  Op dit moment (stand oktober 2019) is er voor bijna alle jeugdafdelingen géén ruimte om spelers direct te kunnen plaatsen in een team. 

  Uitzondering hierop vormen de MO17 afdeling en de JO19 afdeling. Dat betekent dat je wel kunt voorinschrijven, maar je van de afdelingscoördinator bericht krijgt dat alle teams vol zijn en geduld wordt gevraagd. Hou er dus rekening mee dat het mogelijk langer duurt voordat er ruimte is om spelers te kunnen plaatsen. Mocht je hierdoor besluiten om niet meer op de voorinschrijvingslijst van XerxesDZB te willen staan, geef dit dan aub door via ledenadministratie@xerxesdzb.nl.

  Definitief lid worden 

  Zodra er binnen één van de teams van jouw leeftijdscategorie plaats is, zal de betreffende jeugdcoördinator contact met je opnemen om afspraken te maken over je eerste training en kennis te maken met je trainer/leider. Daarna word je opgenomen in het ledenbestand van XerxesDZB en ben je definitief lid. Hiervan ontvang je een schriftelijke bevestiging. 

  Kosten van het lidmaatschap bij XerxesDZB 

  Indien definitief lid van XerxesDZB: 

  • Eenmalige administratiekosten van € 15,-, met uitzondering van de Zebra’s en senioren;
  • Jaarlijkse contributie van je leeftijdscategorie;
  • De door de KNVB berekende administratiekosten voor gele en rode kaarten. 

  Jeugdsportfonds 

  Steeds meer leden krijgen hun contributie (deels) vergoed door het Jeugdsportfonds. Een fonds dat gezinnen steunt die het financieel wat moeilijker hebben. Jij als lid blijft wel verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie. Mocht je een aanvraag hebben ingediend bij het Jeugdsportfonds neem dan contact op via ledenadministratie@xerxesdzb.nl Dit voorkomt aanmaningskosten bij het niet nakomen van de betalingsverplichting.

 • Uitschrijven

  Ga je ergens anders voetballen, stop je met voetballen of wil je je laten uitschrijven als donateur of niet-spelend lid? 

  Je dient je lidmaatschap bij XerxesDZB dan schriftelijk voor 15 juni van het lopende seizoen op te zeggen. Doe je dit niet dan wordt je lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd. Je kunt hiervoor een mail sturen naar ledenadministratie@xerxesdzb.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum en lidmaatschapsnummer.