• Beste leden, donateurs en sponsoren van XerxesDZB.

  Binnenkort zal op 7 oktober a.s. de volgende Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

  Zoals gebruikelijk zal in deze vergadering ook weer een bestuurssamenstelling aan u worden voorgesteld. Zeer ongebruikelijk is het dat deze keer mijn naam zal ontbreken in de voorgestelde bestuurssamenstelling. Ik heb er namelijk voor gekozen om mijzelf niet meer herkiesbaar te stellen voor de functie van penningmeester. De reden hiervoor is dat ik het, na 32 jaar deze functie te hebben uitgevoerd, nu wel mooi vind geweest.

  Al enige jaren merk ik dat de intrinsieke motivatie en de passie bij mij aan het afnemen is en het mij steeds meer moeite kost om de taken uit te voeren. Dat is niet goed voor mij, maar zeker niet voor de vereniging. Deze mooie club verdient een penningmeester die gemotiveerd en betrokken de functie van penningmeester uitvoert. En om anderen de kans te geven om hierin te stappen doe ik een stap terug. Hetgeen niet betekent dat ik nu alles uit mijn handen laat vallen.

  Met het bestuur heb ik afgesproken tot uiterlijk 30 juni 2023 de taken van penningmeester nog te blijven uitvoeren zodat er ook voldoende tijd is om aan een opvolger te kunnen overdragen.

  Met mijn besluit komt er dus een einde aan een tijdperk van 32 jaar waarin ik met heel veel plezier en voldoening heb meegewerkt aan de ontwikkeling van toen nog DZB Zevenkamp tot het huidige XerxesDZB.

  Ik hoop dan ook van ganser harte dat er een opvolger, man of vrouw, wordt gevonden die met frisse blik deze op zich mooie functie wil oppakken en mee gaat werken aan de verdere ontwikkeling van deze mooie club.

  Alex van Baarle

  Penningmeester