• Ons goede voornemen om periodiek aandacht te geven aan de belangrijkste zaken die bij ons als bestuur langskomen geven we hierbij een overzicht van de afgelopen weken.

  Allereerst feliciteren we onszelf als vereniging XerxesDZB met het in goede gezondheid bereiken van de 119-jarige leeftijd. Volgend jaar een lustrumjaar. Als er onder jullie ideeën leven of sterker nog ambities om in een lustrumcommissie te stappen: laat het ons weten.

  Onderstaand komen achtereenvolgens aan de orde:

  -          De Nieuwjaarsreceptie

  -          Verfraaiing van het complex

  -          XerxesDZB en de energie(kosten)

  -          Het contract met kledingleverancier Klupp

  Nieuwjaarsreceptie

  Om te beginnen gaan we nog even terug naar onze Nieuwjaarsreceptie. Naast het voetbaltoernooi en de gelukwensen voor en aan elkaar in het nieuwe jaar geven we ook de verdiende aandacht aan onze jubilarissen. Mensen die onafgebroken lid zijn van de vereniging XerxesDZB of de voorgangers. Vanwege de Corona-periode was er uiteraard sprake van een inhaalslag.

  Dit jaar waren er ook een aantal begin dertigers bij. Mannen, het waren deze keer alleen maar mannen, die in hun jongste jeugd lid werden van DZB of Xerxes en die al een kwart eeuw met elkaar en bij XerxesDZB voetballen.

  Drie van de jubilarissen in één elftal zelfs (zaterdag 2): de broers Kelvin en Patrick Hazenberg en Eschwin Legerstee. Ook Wouter van der Weg uit zaterdag 11 behoort tot die categorie. Allen kregen het bijbehorende speldje.

  Maar ook op latere leeftijd kun je (gewaardeerd) lid worden. Erevoorzitter Fred Meeuwissen, Stichtingsvoorzitter en sponsor Dennis Barzilay en voormalig elftalleider Peter van Loon sr kregen eveneens de speld van het 25-jarig lidmaatschap.

  Daarop maakten we een sprong naar degenen die (ten minste) 50-jaar lid zijn. Jos Hommerich en Rinus Huibrechtse, beide lid van de Waarden en Normen commissie en nog altijd twee keer per week te bewonderen op het veld, alsmede Hans Lierop, lid van de onderhoudsploeg en drager van de erebijnaam sleutelhanger, viel deze eer te beurt.

  Van  diezelfde onderhoudsploeg kreeg Henk Been de speld van 60 jaar lid overhandigd en op naar de oudste jubilarissen kreeg Bep Teters de speld uitgereikt van 70 jaar en Bep is nog steeds actief in de Mohikanencommissie.

  De slagroom op de jubilarissentaart was voor Piet Huurman en Mar van Lieshout die ruim 75 jaar lid zijn en daarvan de langste tijd ook actief bij de vereniging. In het bijzijn van de respectievelijke families kregen zij de speld op de revers.

  Vanuit de KNVB werd de receptie afgesloten met het benoemen van Alex van Baarle als lid van verdienste van de KNVB en het uitreiken van de gouden waarderingsspeld aan de eerdergenoemde Fred Meeuwissen.

  Energiekosten

  Niet zo lang geleden deden we op deze plaats een oproep om bewust en zuinig om te gaan met energie. Met de stijgende kosten en de maatschappelijke noodzaak tot verduurzaming is ons gedrag het meest bepalend hierin. Deze oproep heeft daadwerkelijk geholpen want met een dalend gebruik kunnen we weliswaar de gestegen kosten niet compenseren, maar het heeft zodanig zoden aan de dijk gezet dat we lopende dit seizoen geen contributieverhoging noodzakelijk achten. Dit is voor volgend seizoen echter geen garantie, integendeel. Wij prijzen ons gelukkig dat we al enkele jaren geleden over zijn gestapt op Ledverlichting en zonnepanelen, dit scheelt aanzienlijk, maar dekt uiteraard niet alles. De volgende stap in de verduurzaming (en laten dalen van de kosten) is de investering die we nu aan het doen zijn om in de keuken over te stappen van gas naar elektriciteit.

  Buitenbar, Terras en Speeltuin

  Het zal velen zijn opgevallen dat ons houtenvlonderterras en de buitenbar noodzakelijk en vakkundig is gesloopt door onze onderhoudsploeg. Na de winter zijn we nu begonnen met de herinrichting van het terras in de sfeer van ons Rinus de Roode “binnenplein” met bomen en buitenmeubilair en het plaatsen van een buitenbar. De komende weken zal het verder zijn beslag krijgen en opgeleverd worden, zodat met het hopelijke aanstaande lenteweer de buitenbar open kan en het terras open.

  Daarnaast, letterlijk, komt er een veilige en moderne speeltuin, passend bij de sfeer van het terras, zodat onze jongste leden daar kunnen spelen en hun ouders vanaf het terras een oogje in het zeil kunnen houden.

  Kledingleverancier

  Na een aantal evaluatiegesprekken hebben we besloten het contract met Klupp te verlengen zodat zij onze kledingleverancier blijven.

  *Hieronder een foto van het terras in aanbouw