• Als vereniging zijn wij trots op ons Sportpark Faas Wilkes. Dat vinden wij niet alleen zelf, we krijgen de complimenten ook van bezoekers en gemeente. Het onderhouden en verfraaien van ons Sportpark gaat niet vanzelf. Het kost geld, maar bovenal kost het de tijd, inzet en energie van onze vrijwilligers. Nu, ruim 10 jaar na de grote verbouwing, merken we dat de behoefte aan onderhoud en verbouwing logischerwijs toeneemt.
     
    Om dit alles in goede banen te leiden hebben we een onderhoudscommissie in het leven geroepen die het bestuur adviseert welke zaken prioriteit verdienen, om deze vervolgens uit te voeren of te laten uitvoeren.
     
    De commissie bestaat v.l.n.r. uit: Rinus Huibrechtse, Alex van Baarle, Joop Daman, Kees Strijbos en Rien de Groot