• Ook bij XerxesDZB noodzakelijke prijsaanpassing in de horeca

 • Met onze Nieuwjaarsvoetbaldag van 7 januari zijn de activiteiten weer opgestart en staat er een uitdagende tweede competitiehelft voor de boeg met hopelijk veel mooie voetbalmomenten. We doen dat in een wereld die zich kenmerkt door turbulente ontwikkelingen. De gebeurtenissen in Europa, de energieontwikkelingen, de inflatie; het zijn grote internationale ontwikkelingen die ook in Nederland, in onze omgeving en dus ook op onze vereniging merkbaar en voelbaar zijn.

   

  Voetbal staat voorop. Vooralsnog kunnen wij de gestegen kosten zodanig opvangen dat een tussentijdse contributieverhoging niet of nog niet aan de orde is. Waar wij wel moeten meegaan in de kostenstijgingen is onze horeca, inclusief de keuken. De toegenomen kosten van inkoop en energie nopen ons daar toe. Per product hebben we opnieuw gekeken naar de beprijzing en steeds een afweging gemaakt tussen argumenten vanuit onze rol als gastvrije en toegankelijke vereniging, onze continu├»teit  en economische argumenten. 

   

  We hanteren de nieuwe prijsstelling vanaf heden.

   

  Het bestuur