• Binnen XerxesDZB hechten we veel waarde aan het creëren van een veilig sportklimaat omgeving. Daarom zijn we als bestuur enorm blij dat we een opvolger hebben voor de rol van VOG-coördinator in de persoon van Ouarda Bouzidi. Ouarda volgt Alexander van den Bosch op die dit sinds het seizoen 2018/2019 op zich heeft genomen en waarvoor hem veel dank zijn verschuldigd.

  Alexander van den Bosch – aftredend VOG coördinator sinds 2018

  In 2018 ben ik door Miranda Monster, destijds parttime verenigingsmanager, benaderd om deze taak te doen. Zij had er geen tijd voor om dit erbij te doen. Ik heb het met veel plezier gedaan. Het was erg leuk om te doen.

  De 'compliance' met betrekking tot het aanvragen en opvolgen van deze Verklaringen Omtrent Gedrag voor jeugdtrainers, beter bekend als "het groene papiertje", was op dat moment erg laag. Het vergt gewoon wat tijd om het op te zetten - zeker aan het begin van ieder seizoen - en continue aandacht om de aanvragen op te volgen. Het was in het begin even zoeken hoe het allemaal werkte en het vinden van de juiste modus etc. Hoe werkt dat met die e-herkenning, en de website van Justis waar je dat moet aanvragen? Hoe zoek je de samenwerking met de sociaal coördinatoren? Maar toen ik het eenmaal door had schoot de 'compliance score' per jaar omhoog. Van zo'n 70% naar 85% naar 98% en hoger. Het behalen van een 100% score is in de laatste jaren ook gelukt, maar omdat er altijd nieuwe jeugdvrijwilligers worden geworven blijft de score vaak hangen op 96% à 98% (tussen de 2 en 6 lopende aanvragen).  

  In het begin waren er slechts zo'n 90 jeugdtrainers c.q. jeugdvrijwilligers, maar de lijst groeide met de jaren tot zo'n 135 à 140, omdat we bij XerxesDZB van mening zijn dat een veilig sportklimaat belangrijk is en dus alle jeugdvrijwilligers in kaart moeten worden gebracht. En daar hoort ook een VOG bij. Dus iedereen die met jeugd werkt of in aanraking komt met jeugd, moet er één hebben. 

  Ik prijs me gelukkig dat Ouarda Bouzidi nu het stokje van me overneemt en wens haar veel succes met deze taak. Ik hoop dat ze er net zoveel plezier aan beleeft als ik heb gedaan. 

  Even voorstellen: Ouarda Bouzidi

  Sinds kort heb ik het stokje van Alexander van den Bosch als VOG coördinator overgenomen. Daarom wordt het ook tijd om mezelf even voor te stellen.

  Mijn naam is Ouarda Bouzidi, woonachtig in Rotterdam Zevenkamp. Ik ben 40 jaar, samenwonend met mijn vriend Gavir Breidel en samen hebben we 2 kinderen: Elijah (10 jaar) en Zola (4 jaar).

  In het dagelijks leven werk ik fulltime binnen het sociaal domein bij de gemeente Gouda. Daarnaast ben ik in de avonden vaak te vinden op de sportschool, op de manege of op de voetbalclub.

  In de rol van VOG coördinator binnen Xerxes ga ik mij bezighouden met de VOG aanvragen voor vrijwilligers die door de verschillende afdelingen worden doorgegeven. Hierbij wordt het hele proces vanaf de aanvraag van een VOG tot het verlopen van een VOG (een VOG verklaring is 3 jaar geldig) bijgehouden en zo nodig opnieuw aangevraagd.

  Tijdens de voetbaltrainingen ben ik vaak in de kantine te vinden en op de zaterdagen sta ik vaak langs de kant naar wedstrijden te kijken. Dus loop gerust eens langs en anders spreken wij elkaar wellicht in de voetbalkantine.