• Met ingang van het seizoen 2016-2017 hanteert ook XerxesDZB, zoals vele andere voetbalverenigingen de zogenaamde selectiebijdrage. Dit is een opslag op de basiscontributie en geldt voor spelers die worden geplaatst in een van de volgende standaard jeugdteams: JO19-1, JO18-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1 en JO13-1. 

    Deze extra bijdrage is in het leven geroepen naar aanleiding van de uitgesproken ambitie om de standaard jeugdteams op een kwalitatief hoger plan te brengen. Om die ambitie te kunnen realiseren is het noodzakelijk om ook de trainersstaf binnen de jeugdafdeling kwalitatief te verbeteren o.a. door opleidingen te bieden en/of goed opgeleide trainers aan te stellen. Daarnaast werden de teams voor wat betreft de wedstrijdkleding gefaciliteerd door de vereniging zodat betreffende spelers niet zelf een wedstrijdtenue hoeven aan te schaffen. 

    Om de extra kosten die dit met zich mee brengt te dekken is de selctiebijdrage in het leven geroepen die bij introductie werd vastgesteld op een relatief laag nieveau van € 40,- en dat nu nog steeds is. Met deze € 40,- per speler wordt slechts een beperkt deel van de extra kosten gedekt, de rest van circa € 80,- per speler moet op een andere manier worden gedekt uit de inkomsten van de vereniging. Dit kan niet uit de contributieopbrengsten en dus zal hiervoor dekking gevonden moeten worden uit de andere inkomsten van de vereniging zoals sponsoring en horeca. 

    Het Bestuur van XerxesDZB