• Stijging energielasten en de gevolgen voor de contributietarieven

 • Het zal niemand ontgaan zijn dat met name de kosten van gas en elektriciteit door het dak zijn gegaan. Ook XerxesDZB wordt hierdoor hard geraakt. We praten niet over enkele procenten stijging, maar, in een niet al te negatief scenario, over een verdubbeling van deze lasten in het seizoen 2022-2023 ten opzichte van een “normaal” seizoen.

   

  En helaas ziet het er naar uit dat dit niet voor een paar maanden zal gelden, maar dat we van deze explosieve stijging nog lang last zullen hebben. Aanvankelijk hadden wij de intentie om ook voor 2022-2023 de contributietarieven ongemoeid te laten en gelijk te houden aan de twee seizoenen hiervoor, maar met deze forse stijging ontkomen wij er niet aan om toch een deel van deze stijging door te berekenen in de contributietarieven. De rest van de stijging van de energietarieven gaan we proberen op te vangen door nog kritischer naar ons verbruik te kijken en waar mogelijk energiebesparende acties naar voren te halen.

   

  Het gevolg van dit alles zal zijn dat de contributietarieven door de bank genomen met circa 5% zullen stijgen. Dit zal het voorstel zijn van het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering die hieraan haar goedkeuring moet geven. Deze ALV zal worden gehouden op een nog nader te bepalen datum in september a.s.

   

  Vooruitlopend op deze goedkeuring zullen eind juli a.s. de onderstaande tarieven worden gefactureerd. De selectiebijdrage zal pas in september worden gefactureerd aan de betreffende jeugdspelers. 

   

  Ook wij vinden deze ontwikkeling uitermate vervelend, maar vertrouwen er op dat onze leden begrip hebben voor deze aanpassing. 

   

  Het Bestuur