• Trots op onze vrijwilligers!

 • XerxesDZB is onze vereniging, geworteld in een rijke historie, financieel gezond, spelend op een prachtig complex en gelet op het ledental met uitzicht op een beloftevolle toekomst. Met tientallen wedstrijden per weekeinde, elke dag van de week in vol bedrijf en vol activiteiten rond het voetbal. Een vereniging om trots op te zijn en blijven.

  Die vereniging, onze vereniging draait op vrijwilligers. Van schoonmaakploeg tot grensrechter, van elftalleider tot toernooiorganisator, van commissielid tot scheidsrechter. En al deze mensen, vaak zelf niet eens meer voetballend, dragen met plezier, volle inzet en veel voldoening bij aan het geheel. De vereniging voelt zich rijk en is dankbaar dat we over zo’n groot vrijwilligerskorps mogen beschikken.

  XerxesDZB is daarnaast een vereniging waarin Waarden en Normen uitgedragen en nageleefd worden. Je respecteert je tegenstander, je trainer, je teamgenoten. Je gedraagt je naar elkaar zoals het hoort. En we weten allemaal prima hoe het hoort.

  Wat dan wanneer die Waarden en Normen worden overschreden, nota bene jegens onze vrijwilligers? Want schrik niet, dat is de afgelopen periode een aantal keren gebeurd. Natuurlijk gaat niet alles goed en uiteraard worden er soms beslissingen genomen die niet iedereen welgevallig zijn. Bij al onze beslissingen staat het belang van de club voorop. En voortdurend wegen we het individuele belang af tegen het collectieve belang.

  Waar er toelichtende en verduidelijkende  vragen zijn is er altijd de mogelijkheid van het gesprek, naar elkaar luisteren en de moeite nemen het standpunt van de ander te gebruiken. Zo doen we dat bij XerxesDZB. Altijd met respect. We roepen elkaar niet ter verantwoording, we stellen vragen en zijn bereid te luisteren naar elkaar.

  Wie dat niet kan opbrengen en één van onze vrijwilligers in woord of gebaar onfatsoenlijk benadert geeft zichzelf wat mij betreft een rode kaart. Dan hoor je niet bij onze vereniging. Dan hoor je niet bij XerxesDZB.  En als bestuur zullen we niet aarzelen om die consequenties te trekken en concreet te maken.

  Ik ben trots op onze vrijwilligers en dank ze aan het eind van weer een lang en druk seizoen voor alles wat we weer voor elkaar hebben gekregen. Over een paar weken, net voor iedereen op vakantie mag, heffen we op onze vrijwilligersavond het glas en proosten op wat was en wat komt. De oproep aan onze voetballende leden is dan ook om onze vrijwilligers te bedanken. Laat blijken dat we elkaar waarderen om wat we doen voor elkaar en voor XerxesDZB.

  Ronald Broeders, voorzitter XerxesDZB