• Verwerking mutaties ledenbestand

 • De overschrijvingsperiode ligt weer achter ons en ook is op 1 juli jl. een nieuw verenigingsjaar van start gegaan.

  Alle overschrijvingen, inschrijvingen en beëindigingen van het lidmaatschap zijn verwerkt en aan de teamindelingen wordt de laatste hand gelegd.

  Hiermee is het ledenbestand gefixeerd en kunnen nog slechts nieuwe definitieve inschrijvingen waar mogelijk worden toegevoegd.

  Vanaf nu is het niet meer mogelijk om het lidmaatschap per 1 juli jl. te beëindigen. Uiteraard kan nog wel het lidmaatschap worden opgezegd, maar kan dat uitsluitend nog per 30 juni 2020 zodat over het seizoen 2019-2020 de volledige contributie verschuldigd is.

  Natuurlijk gaan wij er van uit dat dit niet, of slechts in uitzonderlijke gevallen, zal gebeuren en dat ieder lid enthousiast aan het nieuwe seizoen wil beginnen.

  Rond 18 juli a.s. zullen de jaarlijkse contributiebrief en de contributienota’s verstuurd worden. Dit gebeurt in separate e-mails naar het bij ons bekende emailadres. Indien geen emailadres bekend is zal de contributiebrief met de contributienota in een enveloppe naar het bij ons bekende huisadres worden gestuurd.

  Mocht je op 23 juli a.s. geen e-mails en geen enveloppe ontvangen hebben, dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@xerxesdzb.nl of telefoon

  06-48114237 van Ruud Pauptit) zodat wij eventuele onjuistheden in ons ledenbestand kunnen recht zetten.

  Bestuur XerxesDZB