• Op 27 oktober jl. heeft in de Open Hofkerk aan de Hesseplaats het 55+Fitfestival plaatsgevonden.

  Dit festival was georganiseerd door de stad teneinde gezondheid onder ouderen te bevorderen. Dit kan bereikt worden door meer te bewegen maar ook door gezonder te leven.

  XerxesDZB heeft aan dit festival deelgenomen in de vorm van het promoten van Walking Football op de club. Deelnemers aan het festival konden zich bij interesse ter plaatse inschrijven.

  Zoals jullie begrijpen gaan we dus proberen het Walking Football binnen XerxesDZB in te voeren. Daarvoor hoef je op dit moment niet perse lid van XerxesDZB te zijn. Als het lukt om het Walking Football structureel ingebet te krijgen binnen de club, zal daar mogelijk een verplicht lidmaatschap aan gekoppeld gaan worden. Maar dat zien we tzt wel.

  De belangrijkste kenmerken van WF:

  - Leeftijd vanaf 55-60 jaar

  - Er wordt gespeeld op een veld van 42 bij 21 meter

  - Er wordt gespeeld met een team van 6 personen met kleine doeltjes

  - Zowel voor dames als heren

  - Je mag niet hardlopen, alleen wandelen

  - Ballen mogen niet hoger dan heuphoogte komen

  - Lichamelijk contact is verboden

  Heeft u ook interesse? U kunt zich opgeven via een mail naar walkingfootball@xerxesdzb.nl

  We willen binnenkort van start gaan, natuurlijk onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona.