• In de kortst mogelijke samenvatting zijn dit de gevolgen van de op maandag 28 september afgekondigde maatregelen voor ons als XerxesDZB. Het immer groeiend aantal besmettingen en daarmee de druk op de gezondheidszorg hebben geleid tot deze nieuwe maatregelen. 

  Natuurlijk zijn we blij dat we kunnen blijven voetballen en trainen, we zullen ons als vereniging ook sterk maken om dit de komende weken op een goede manier te blijven faciliteren. Het zal zonder toeschouwers moeten, dat wel. Ons sportcomplex zal alleen nog maar toegankelijk zijn, naast uiteraard de actieve voetballers, voor de mensen die het voetbal mogelijk maken. Co√∂rdinatoren, leiders, trainers, scheidsrechters, bestuur en kaderleden. 

  De eerste berichten roepen bij eenieder veel vragen op. De komende dagen zal er ongetwijfeld steeds meer informatie bekend worden. Houd daarom ook de website en/of onze facebookpagina goed in de gaten. Ook via de bekende whatsapp groepen zullen we jullie zoveel en zo snel mogelijk  informeren.  

  Naast de informatie moet het ook nog allemaal geregeld worden. Wij zullen als bestuur trachten het met onze vrijwilligers in goede banen te leiden. Hier kunnen we echt nog wat menskracht bij gebruiken. Als je een bijdrage wil leveren, meld je bij een van de bestuursleden of bij info@xerxesdzb.nl  

  Voor nu hebben wij het volgende vastgesteld, immers op dinsdag 29 september zijn er een aantal wedstrijden en trainingen: 

  Het clubhuis is vanaf dinsdag 29 september gesloten tot nader order. 

  Ouders van trainende of spelende kinderen wordt verzocht alleen het terrein op te komen om uw zoon of dochter weg te brengen of op te halen. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die op de wedstrijddag het bezoekende elftal komen brengen. Per elftal zullen dan een beperkt aantal mensen worden toegelaten (incl. trainers/leider welgeteld maximaal 7 personen).  

  Bij de seniorenwedstrijden kunnen helaas ook geen toeschouwers toegelaten worden op ons terrein. Noch van onze gasten, noch van XerxesDZB.  

  De wedstrijden voor de A-categorie faciliteren we met voldoende kleedkamerruimte. Voor de trainende teams staan er geen kleedkamers ter beschikking. 

  Voor nu en in ieder geval de komende drie weken is dit onze nieuwe werkelijkheid. Wij vragen jullie begrip en medewerking om, net als we in de afgelopen maanden hebben gedaan, ook deze fase weer goed door te komen. 

  Ronald Broeders, voorzitter XerxesDZB