• En wat we zelf kunnen doen!

  De sterk stijgende prijzen van energie (gas en elektriciteit) heeft overal effect, dus ook bij XerxesDZB. In het verleden hebben we als vereniging, niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen, al een aantal maatregelen genomen die ons nu helpen.

  We hebben een groot aantal zonnepanelen op onze daken liggen en overal hebben we inmiddels nagenoeg overal LED-verlichting. Desondanks gaan de kostenstijgingen niet ongemerkt de Stravinskysingel voorbij. Mede afhankelijk uiteraard van de strengheid van de aankomende winter zullen de kosten oplopen tot enkele tienduizenden euro’s EXTRA (een paar tientjes per lid). Voor nu hebben we als bestuur ervoor gekozen om zoveel als mogelijk de basisvoorzieningen in stand te houden. Dus de mogelijkheid om te douchen te blijven aanbieden, geen trainingsavonden of (vriendschappelijke) wedstrijden te schrappen vanwege de kunstverlichting en de kantine zoveel als mogelijk open te houden en daar het aanbod in stand te houden.

  Om dat te kunnen blijven doen hebben we nu al enige tijd extra maatregelen genomen door de verwarming fors lager te zetten en de warmwatertemperatuur te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid en comfort. Daar waar we kunnen (met name in de keuken) schakelen we over van gas naar elektriciteit. Ook dat vraagt een stevige investering, maar het rendement zal over langere tijd dit ruim compenseren.

  De belangrijkste sleutel tot kostenbeheersing (en een positief milieueffect) zijn wij, de leden en de gasten. Wij doen als bestuur, in het belang van de vereniging, dan ook een dringend beroep op al onze leden en gasten om zo zuinig mogelijk te zijn met de dure energie. Dus kort douchen, deuren dicht houden en het licht waar mogelijk achter ons uitdoen. Het is een kleine moeite, maar heeft een enorm effect.

  Natuurlijk hopen we ook nog op een compensatieregeling vanuit de overheid. Wij zijn aan het onderzoeken of we de kostenstijging wat af kunnen remmen via de zgn. TEK regeling, maar daar is pas in het tweede kwartaal van 2023 duidelijkheid over (en zal pas met terugwerkende kracht iets kunnen doen) en op dit moment wil minister Helder niet verder gaan dan een heel klein noodfonds voor alle verenigingen. De amateursport komt er bekaaid van af helaas.

  Wij moeten het dus vooral zelf doen en rekenen daarbij op onze leden!

  Ronald Broeders

  Voorzitte