• Beste allemaal,

  Nog maar kort geleden voerde de spreekwoordelijke Hollandse nuchterheid de boventoon. Nu is Nederland, net als andere Europese landen, in een crisis gekomen door het coronavirus en worden noodzakelijke maatregelen genomen om de pandemie in te dammen. Tijdens een crisis zijn er geen pasklare draaiboeken en tegelijk wel heel veel vragen, vaak zonder antwoord.

  De crisis kent meerdere gezichten, allereerst natuurlijk de bedreiging van de (volks)gezondheid en met name van de meest kwetsbaren onder ons. De Helden van de Zorg draaien overuren en bereiden zich tegelijkertijd voor op de piek die nog moet komen.

  Daarnaast wordt het virus op de voet gevolgd door de economische crisis. In een paar weken tijd moet de overheid alle zeilen bijzetten om voor inkomens- en dus bestaanszekerheid te zorgen.

  Onder druk van beide crises zijn we ons opnieuw aan het organiseren. Onze dagelijkse routines zijn plots veranderd, onze bewegingsvrijheid is beperkter, een deel van ons is thuisonderwijzer en –leraar geworden. We kunnen niet meer doen, wat we graag deden. Social distancing en het vermijden van lichamelijk contact is ineens de norm. De allerkwetsbaarsten in de verpleeghuizen moeten hun naasten missen.

  We moeten wennen aan het nieuwe. Nog te veel mensen houden zich in hun naïviteit niet of onvoldoende aan de gedragsregels. Kortgeleden moesten we nog voetballers (niet-leden zelfs) van ons complex (laten) verwijderen. De stranden waren vol op zaterdag, vandaag (zondag) gelukkig een stuk minder.

  En we zijn in het bestrijden van de crisis zo enorm van elkaar afhankelijk. Door het in acht nemen van de hygiëneregels en het bewaren van de afstand voorkomen we het ziek worden of erger van de oma, broer of zus van iemand die we nog nooit gezien hebben.

  Deze crisis haalt ook het goede, misschien wel het beste in ons naar boven. Er ontstaan allerlei prachtige initiatieven. Variërend van het naaien van mondkapjes tot het doen van boodschappen voor een alleenstaande. Het virus van de eenzaamheid bestrijden we door te bellen, te zwaaien en contact te blijven zoeken. Ik vind het hartverwarmend en hoopgevend voor onze toekomst.

  Ook binnen onze vereniging gebeurt er van alles. Deze keer niet op de velden of in ons clubhuis maar “buiten”. Talloze voorbeelden van leden die naar elkaar de helpende hand uitsteken (figuurlijk dan). Mooi om te horen, mooi om te zien.

  Wanneer kunnen we weer voetballen, wanneer zie ik mijn elftalgenoten weer? Wordt de competitie nog afgemaakt? Op dit moment is niets zeker, wij als bestuur volstaan vooralsnog met het plaatsen van de Nieuwsbrief van de KNVB op onze site. Het maakt duidelijk dat er op dit moment niets duidelijk is.

  Eén van de aspecten die in de brief van de KNVB genoemd wordt is de financiële draagkracht van de verenigingen. Die is beperkt. Zoals van elk bedrijf of Stichting waarvan de inkomsten abrupt stoppen en de uitgaven doorgaan. Ook XerxesDZB zal op korte termijn maatregelen moeten nemen om het hoofd boven water te houden. Maandagavond 23 maart komt het bestuur (digitaal) bijeen om de verschillende scenario’s door te spreken. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

  Bij relevant nieuws melden we ons als bestuur bij jullie via de site en Facebook.

  Zorg voor jezelf en voor elkaar, houd elkaar en ons op de hoogte van wat je bezighoudt.

  Namens het bestuur van XerxesDZB, Ronald Broeders